INTERDISCIPLINARNE USLUGE Cijena
1. PREGLED NOVOG BOLESNIKA (PRVI PREGLED, DENTALNI STATUS) 100 kn
 2. LOKALNA ANESTEZIJA 100 kn
3. PROVODNA ANESTEZIJA 100 kn
4. POVRŠINSKA ANESTEZIJA 50 kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA Cijena
1. ISPUN AMALGAM JEDNOPLOŠNI 100 kn
2. ISPUN AMALGAM DVOPLOŠNI 130 kn
3. ISPUN AMALGAM TROPLOŠNI 150 kn
4. ISPUN KOMPOZITNI JEDNOPLOŠNI 220 kn
5. ISPUN KOMPOZITNI DVOPLOŠNI 270 kn
6. ISPUN KOMPOZITNI TROPLOŠNI 310 kn
ENDODONCIJA Cijena
1. NEIZRAVNO PREKRIVANJE PULPE (PPP) 100 kn
2. IZRAVNO PREKRIVANJE PULPE (DPP) 100 kn
3. ENDODONTSKO LIJEČENJE ZUBA I 1 korijenski kanal 500 kn
4. PUNJENJE KORIJENSKOG KANALA 2 korijenska kanala 700 kn
3 korijenska kanala 900 kn
ORALNA KIRURGIJA Cijena
1. VAĐENJE ZUBA 150 kn
2. VAĐENJE ZUBA SA SEPARACIJOM 200 kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI Cijena
1. SKIDANJE PIGMENTACIJA MINI PJESKAROM (PO ČELJUSTI) 150 kn
2. UZ ČIŠĆENJE ZUBNOG KAMENCA (OBA ZUBNA LUKA) 250 kn
3. UZ ČIŠĆENJE ZUBNOG KAMENCA (OBA ZUBNA LUKA) + PJESKARENJE ZUBA 350 kn
DJEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA Cijena
1. FLUORIDACIJA (NaF) OBA ZUBNA LUKA 200 kn
2. PEČAĆENJE FISURA (PO ZUBU) 200 kn
3. ISPUN MLIJEČNOG ZUBA 150 kn
PROTETIKA Cijena
1. TOTALNA PROTEZA (AKRILATNA) 3200 kn
2. DJELOMIČNA PROTEZA (AKRILATNA) 2500 kn
3. LIJEVANA METALNA DJELOMIČNA (WIRONIT) PROTEZA 3800 kn
4. KERAMIČKA KRUNICA (PO ČLANU) 1300 kn
5. BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA (EMAX) PO ČLANU 1700 kn
6. BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA (CIRKONIUM) PO ČLANU 2300 kn
7. NADOGRADNJA (DIREKTNA) 570 kn
8. REPARATURA PROTEZE (1 element) 300 kn
9. REPARATURA PROTEZE (2 ili više elemenata) 500 kn